Descobreixi el que el mòdul específic per Business Central pot oferir pel seu taller

SOLUCIÓ PER TALLERS MECÀNICS I AUTOMOCIÓ

Ordres de Reparació

Ordres de Reparació

Gestioni totes les reparacions ràpida i eficaçment

Manteniments preventius

Manteniments preventius

Controli els temps i tipus de treballs

Control de contractes i garanties

Control de contractes i garanties

Gestioni els diferents tipus de contractes dels seus clients

Atenció i seguiment

Atenció i seguiment

Amb el mòdul de CRM gestionarà i fidelitzarà els seus clients

Top