Descobreixi el que el mòdul específic per Business Central pot oferir pel seu negoci

SOLUCIÓ PER EMPRESES DE FABRICACIÓ

Ordres de Fabricació

Ordres de Fabricació

Visualitzi tots els processos de la producció

Control de Projectes

Control de Projectes

Organització i planificació en totes les fases del procés

Assemblatge

Assemblatge

Simplifiqui les etapes de la cadena de muntatge

Stock

Stock

Automatització de l'aprovisionament de materials

Top