Protecció de dades

En cumpliment de l’article 5 de la “Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999”, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades se l’informa de que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer, la finalitat del qual és la informació de caràcter gratuït de productes i promocions de MAXIPROJECT, S.L..

Es posa en el seu coneixement el dret d’accès, rectificació, cancelació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjan&ccdil;ant un escrit dirigit a info@mxpro.com.

En cas de què en la notificació calgui incloure-hi dades de caràcter personal, referents a persones físiques diferents de les que efectuen la solicitut o del responsable del fitxer, caldrà,àcter previ a la seva inclusió, informar-los dels extrems continguts en el paràrraf anterior.

MAXIPROJECT, S.L. es compromet a no fer cap us comercial de cap tipus amb les dades de caràcter personal donades pels usuaris. De la mateixa manera, aquestes dades es consideraran estrictament confidencials i quedaran a la nostra base de dades.